1.     Mục đích nghiệm thu ngay sau khi trồng rừng.

–         Đánh giá loài cây trồng với khuyến cáo của điều tra lập địa.
–         Đánh giá diện tích rừng trồng so với diện tích thiết kế.
–         Đánh giá chất lượng cây con đem trồng theo tiêu chuẩn của dự án. Trường hợp không đúng, các chủ vườn ươm chịu trách nhiệm.
–         Đánh giá kỹ thuật kỹ thuật phát băng, cuốc hố, trồng cây. Trường hợp thi công không đúng quy trình dẫn đến cây con bị chết, các chủ rừng phải chịu trách nhiệm.
2.     Nghiệm thu chăm sóc rừng hành năm theo định kì của dự án quy định.
Tổ chức nghiệm thu đánh giá các nội dung chăm sóc theo quy trình của dự án theo các thời điểm của dự án:
·        Đánh giá việc thực hiện chăm sóc rừng mới trồng theo thời điểm, kỹ thuật và diện tích.
·        Bón phân: Chủng loại, thời điểm bón, liều lượng và kỹ thuật bón phân.
·        Tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn về sinh trưởng hiện có.
·        Các biện pháp phòng chống cháy rừng, bảo vệ gia súc và người phá hoại.

Share

Comment: (1)

commenter
Clayton

4 Tháng Chín, 2019 |

Hi, very nice website, cheers!
——————————————————
Need cheap and reliable hosting? Our shared plans start at $10 for an year and VPS plans for $6/Mo.
——————————————————
Check here: https://www.good-webhosting.com/

leave a comment

Your email address will not be published.